‘Een schone leefomgeving begint bij jezelf’. Onder dat motto hebben zo’n vijftig mensen heel enthousiast zwerfafval opgeruimd in Noordwijk. Een geslaagde clean-up, dus! Niet alleen voor de deelnemers (die prachtige wandelingen maakten en na afloop getrakteerd werden op ijs) en het unieke natuurgebied. Maar ook voor de samenwerkende partners: Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD), Grondstofjutters, Nederland Schoon en Arriva Nederland. Met elkaar wilden we inwoners van de regio bewustmaken van de hoeveelheid zwerfafval in hun omgeving (en de gevolgen daarvan) en ze activeren om dat op te rapen.

Tegelijk wilden we onderzoeken hoe de samenwerking zou verlopen, en kijken of we in deze samenstelling levensvatbare groene events kunnen organiseren in de toekomst. De conclusie: de samenwerking verliep goed en efficiënt. Elke partner had zijn eigen taak, en het event is in vrij korte tijd opgezet. Toch zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk, vooral op het gebied van interne communicatie (instructies aan medewerkers) en externe communicatie (aanmeldprocedure, bevestigingsmail).

De partners zien het event dan ook als geslaagd. Doel was leren en gebruikmaken van elkaars sterkten. En dat is gelukt. Nationaal Park Hollandse Duinen, Grondstofjutters en Arriva Nederland komen in 2022 weer bij elkaar voor een vervolgtraject.