Duurzame haltematerialen

Wat wordt er met de aluminium halteborden gedaan die worden vervangen?

Die halteborden gebruiken we elders in onze regio. Er komt een andere haltenaam (met haltenummer) en de bijbehorende reisinformatie. Daardoor hoeven we geen nieuwe borden te bestellen!

Waarom wordt er nog aluminium gebruikt voor de bevestiging van het haltebord?

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om alle aluminium materialen te vervangen door een duurzame exemplaren. Door te vervangen wat wél mogelijk is, gebruiken we tóch al minder aluminium! Samen met onze leveranciers blijven we zoeken. We verwachten dat we op termijn steeds meer onderdelen kunnen verduurzamen.

Waarom worden niet alle borden op de Groene lijn vervangen door een duurzaam bord?

De halteborden van bamboe en rijstvlies zijn nieuw voor ons. We testen de borden eerst voordat we ze over de hele lijn gaan gebruiken! Bovendien zijn niet alle haltepalen en -borden langs de Groene lijn in ons beheer. Zo zijn de haltes langs provinciale wegen van de provincie Zuid-Holland en zijn de haltes in Wassenaar en Den Haag van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Waarom is voor deze veertien locaties gekozen?

Door op veertien locaties te testen, testen we de borden in verschillende omgevingen. Zo hebben de halteborden Nieuw-Brittenburg en Jan Tooropstraat te maken met zoute lucht. En (in de zomer) staan ze in het volle zonlicht! De haltes Dijk en Burg en Nieuw Leeuwenhorst staan in een omgeving met bomen waarvan in het voorjaar hars af komt.

Waarom wordt de abri niet meegenomen in dit project?

Abri’s worden beheerd door een exploitant die een overeenkomst heeft met de wegbeheerder (gemeente, provincie). Doordat we zelf geen abri’s in beheer hebben en geen overeenkomst hebben met een exploitant, is het lastiger om er op korte termijn mee aan de slag te gaan. Maar het is zeker niet onmogelijk! In een van onze andere projecten zijn we in gesprek met wegbeheerders en exploitanten om naar verduurzaming van de abri te kijken.

Partner worden?

Wil je ook een duurzaam experiment doen op of langs de Groene lijn?