In januari-februari 2023 planten we langs de Groene lijn 32 grote laanbomen, die samen de komende 50 jaar ongeveer 130 ton CO2 zullen opnemen. Daarmee hopen we tot medio december 2024 (het einde van de concessie) op die lijn tank-to-wheel CO2-neutraal te kunnen rijden!

We planten de bomen op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst; een 17e-eeuws landgoed met een bewogen geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de eeuwenoude bomen gekapt om plaats te maken voor een tankgracht. Andere bomen zijn door ouderdom komen te vervallen. In samenwerking met Stichting Trees for All en het Zuid-Hollands Landschap willen we nu de statige boomlanen op een aantal plekken herstellen, en een nieuwe laan toevoegen.