Samen met Trees for All hebben we in februari 2023 langs de Groene lijn hebben we100 grote laanbomen geplant, die samen de komende 50 jaar ongeveer 130 ton CO2 zullen opnemen. Daarmee zullen wij tot medio december 2024 (het einde van de concessie) op die lijn CO2-neutraal (tank-to-wheel) kunnen rijden!

De bomen zijn geplant op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst; een 17e-eeuws landgoed met een bewogen geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de eeuwenoude bomen gekapt om plaats te maken voor een tankgracht. Andere bomen zijn door ouderdom komen te vervallen. Het landgoed is te bezoeken. Stap uit bij de halte Nieuw Leeuwenhorst.