HVO

Het liefst laten we al onze bussen elektrisch rijden, maar om bedrijfseconomische redenen kan dat niet in de huidige concessie, die eind december 2024 afloopt. Een van de eerste ideeën voor de Groene lijn was dan ook om zo snel mogelijk op HVO te gaan rijden. Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) is een duurzame brandstof (tweede generatie biodiesel) die gemaakt wordt van afvaloliën en -vetten, zoals frituurvet. Vervangen we diesel door HVO, dan reduceren we de uitstoot van fossiele CO2 met zo’n 90%, en verlagen we de uitstoot van stikstof (NOx), roet en fijnstof (-33%) substantieel. HVO is dus niet alleen goed voor het milieu, maar heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit.

Het bleek echter niet mogelijk om uitsluitend de Groene lijn op HVO te laten rijden. Daarom is ervoor gekozen om álle bussen van de vestiging Lisse (waaronder lijn 90 valt) op HVO te laten rijden.

Het project

Arriva heeft de ambitie om in 2025 CO2-neutraal te werken. Dat kunnen we (mede) bereiken door over te gaan op duurzame brandstoffen. Arriva heeft al ervaring met HVO. De brandstof wordt al enige tijd structureel gebruikt in de bussen van Arriva in de regio Achterhoek-Rivierenland en in de shuttlebussen op Schiphol. Verder doen we een HVO-proef met twee GTW-treinen in Noord-Nederland. En ook de achttien nieuwe WINK-treinen in het noorden rijden op HVO. Het afgelopen jaar zette Arriva Nederland in totaal 5,4 miljoen liter HVO in, wat een besparing opleverde van ruim 15 miljoen kilogram CO2.

Overigens merken reizigers niets van de nieuwe brandstof. Ze herkennen de bus wel aan de stickers op de zijkant. Zo weten reizigers én de omgeving van deze stap op weg naar een duurzame toekomst.