1 december 2022 hebben we samen met Rent-a-bike van Dam vier gewone (niet-elektrische) deelfietsen geplaatst bij halte Gemeentehuis. Komende tijd onderzoeken we in hoeverre het haalbaar is om verder uit te breiden. Kijk voor meer informatie op arriva.nl/deelfiets.