Hoe en waarom

Onze missie

Buslijn 90 (Lisse-Leiden) wordt dé groene lijn van regio Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-Holland. Een buslijn waarop Arriva beschikbare kennis, methodes en technologieën op het gebied van duurzaamheid samenbrengt. En die een proeftuin is voor regionale bedrijven, leveranciers, scholen, gemeenten, reizigers en de provincie, zodat ze mee kunnen doen. Samen met onze partners toetsen we in de bussen en langs de route  duurzame innovaties, en ontwikkelen we duurzame activiteiten. Zo wordt de Groene lijn een praktisch en inspirerend voorbeeld van alles wat mogelijk is!

Wat willen we?

De leefbaarheid in de regio verbeteren

door stikstof, fijnstof, hittestress, geluid en CO2 terug te dringen, en vergroening van de leefomgeving te bevorderen.

Slimme mobiliteit bevorderen

door verschillende (duurzame) manieren van vervoer aan elkaar te verbinden, en de dienstverlening beter en toegankelijker te maken.

Duurzaam ondernemen

door bijvoorbeeld te kijken naar circulariteit, infiltratie van regenwater, natuurinclusief bouwen, afvalreductie en verduurzaming van processen.

Een leeromgeving creëren

door mogelijkheden te bieden aan Arriva zelf, maar ook aan bedrijven en scholen om laagdrempelig nieuwe duurzame toepassingen en methoden te testen en door te ontwikkelen.

De regionale betrokkenheid vergroten

door samenwerking aan te gaan met gemeenten, (regionale) bedrijven, reizigers, onderwijsinstellingen en provincie in groene projecten en activiteiten.

Over buslijn 90

  • Buslijn 90 loopt parallel aan het Nationaal Park Hollands Duin, dat 47 km lang en 8,5 km breed is en van Hoek van Holland tot Hillegom loopt.
  • De lijn doorkruist vier gemeenten: Lisse, Noordwijk, Katwijk en Leiden.
  • De bus rijdt één keer per uur.
  • Op buslijn 90 mogen in de daluren ook fietsen mee (maximaal twee).